ANA SAYFA     KURUMSAL     ÇALIŞMA ALANLARI     İLETİŞİM      ENGLISH


Ana Sayfa » Çalışma Alanları » Termik Enerji

Dünyayı döndüren enerji... Temiz, güvenilir, çevreci.

D-Enerji tarafından planlanan enerji üretim yatırımları rüzgar, hidro, güneş, termik ve jeotermal enerji türlerini içermektedir.

Yerli ve İthal Kömüre Dayalı Termik Enerji Santralleri

  • Gelecek 50 yıl için güvenilir enerji temini, kaynak çeşitliliği ve dış kaynaklara bağımlılıkta kritik sınırları geçmemek için ülke olarak linyit kaynaklarımızın stratejik değer olduğunu düşünüyor ve linyit kaynaklarına dayalı elektrik üretimini stratejik yatırım alanı olarak değerlendiriyoruz.
  • Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde arama ruhsatı almış olduğumuz sahalarda jeolojik etüt ve sondaj çalışmalarımız devam etmektedir.
  • Rezerv çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını müteakiben Yerli kömüre dayalı termik santral yatırımları planlanmaktadır.
  • İthal kömürüne dayalı elektrik üretimini, Türkiye’nin enerji arz güvenliği noktasında önemli bir alan olarak görüyor ve geçmişte yaptığımız gibi bu alanda projeler geliştirmeye ve yatırım planları yapmaya devam ediyoruz.
  • Gerek yerli gerekse ithal kömüre dayalı elektrik üretim yatırımlarında birinci önceliğimiz çevre ile uyumlu ve çevreyi kirletmeyen teknolojilere dayalı yatırımlar planlamaktır.

Doğalgaza Dayalı Kombine Çevrim Termik Enerji Santralleri

  • Çevre dostu bir yakıt olan doğalgaz, doğudan batıya enerji geçiş güzergahında bulunan ülkemiz için elektrik üretiminde çok önemli bir yakıttır.
  • Fizibilitesi olumlu olan doğalgaz elektrik üretim yatırımlarını değerlendirmeye ve proje geliştirmeye devam edeceğiz.