MAIN PAGE     CORPORATE     WORK AREAS     CONTACT        TÜRKÇEEnergy spinning the world... Clean, reliable, environment-friendly.

Doğanlar Grup D-Enerji markası ile iş sahalarını yenilenebilir enerji kaynakları, enerji madenciliği, termal enerji olarak belirlemiştir.

D-Enerji faaliyet alanları iki ana madde altında toplanabilir:

2013 Yılında 16 MW İLCAN Hidroelektrik santralimiz devreye girmiş, 12MW Güneykaya HES yatırımına başlanmış olup, 2017 yılı sonuna kadar yatırımı hedeflenen 350 MWe yenilenebilir ve 2020 sonuna kadar 1350 MWe termik santral yatırımı hedeflenmektedir.

The energy generation investments planned by D-Enerji include the wind, hydro, solar, thermal and geothermal energy types. And also gives electricity wholesale service

Hydro Energy Jeotermal Enerji Termik Enerjisi Solar Energy Wind Energy